Máy chụp X- quang feed

Sắp xếp theo:

Hệ thống X Quang số hóa

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Máy chụp X quang xách tay POSKOM PXP-20HF, 40HF, 60HF, PXP-100CA

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Poskom PXP series rất gọn nhẹ và đầy sức mạnh, dễ dàng mang theo. Được thiết kế dành riêng cho việc khám và điều trị lâm sàng, chụp cho người và động vật, sử dụng trong các trường hợp cấp cứu,… 
Xem chi tiết...


Máy rửa phim

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Máy rửa phim

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Máy scan phim y tế

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Máy scan phim y tế

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Máy scan phim y tế

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Máy scan phim y tế

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0