Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.


Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng UPLC
Xem hình đầy đủ


Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng UPLC

( Manufacturer )
Call for Pricing


The ACQUITY UPLC H-Class is a streamlined system that brings together the flexibility and simplicity of quaternary solvent blending and a flow-through-needle injector to deliver the advanced performance expected of UPLC type separations – high resolution, sensitivity and improved throughput – while maintaining the robustness and reliability that ACQUITY systems are known for.ACQUITY UPLC H-Class là một model mới được ra đời năm 2010 bằng cách cải tiến đáng kể hệ thống ACQUITY trước đó đồng thời duy trì sự mạnh mẽ và độ tin cậy của hệ thống ACQUITY cũ đã đạt được. Hệ ACQUITY UPLC H-Class được sắp xếp hợp lý, nó tập hợp các tính linh hoạt và đơn giản hoá thao tác bằng việc trộn chia bốn được dung môi và một bộ tiêm mẫu để mang đến những tính năng tiên tiến như mong đợi của loại UPLC – có khả năng tách tốt - độ phân giải cao - độ nhạy tuyệt vời như mong đợi của các nhà hóa học

Hệ thống bao gồm:

1) Hệ thống bơm cao áp và quản lý dung môi

- Bộ quản lý dung môi bốn dòng dung môi

- Bộ quản lý mẫu với Flow Through Needle

- Bộ ổn nhiệt cho cột với bộ tiền làm nóng linh hoạt

- Khay chứa dung môi

- Bộ kít hoạt động cho máy

- Các sensors phát hiện rò rỉ

2) Detector

3) Phần mềm điều khiển Empower, máy tính, máy in

4) Bộ phụ kiện cho chuẩn bị mẫu

Choosing the ACQUITY UPLC H-Class enables you to continue running existing HPLC methods on a forward-looking LC platform that allows you to confidently and seamlessly transition to UPLC separations, when you’re ready, using integrated system tools and reliable column kits for method transfer and method development that simplify migration.Khi chọn hệ ACQUITY UPLC H-Class cho phép bạn tiếp tục tự tin chạy các phương pháp HPLC trước kia cho phépchuyển đổi một cách đồng bộ sang chạy trên hệ UPLC, khi bạn đã sẵn sàng, sử dụng các công cụ hệ thống tích hợp và bộ phụ kiện cột tách đáng tin cậy cho các bộ chuyển giao các phương pháp và phát triển phương pháp một cách đơn giản

Với UPLC ACQUITY H-Class, phòng thí nghiệm của bạn có thể đạt được chất lượng tách cao mà không thay đổi cách bạn làm việc. The familiar design of the ACQUITY UPLC H-Class’s Quaternary Solvent Manager (QSM) and Sample Manager (SM-FTN), with flow-through needle design, gives you all the flexibility and usability of your current HPLC while still achieving the highly efficient separations that only UPLC can provide. Việc thiết kế quen thuộc của UPLC ACQUITY H-Class với Bộ quản lý dung môi 4 dòng (QSM) và bộ quản lý mẫu (SM-FTN), với thiết kế mới của kim tiêm mẫu, cung cấp cho bạn tất cả sự linh hoạt và khả năng sử dụng của HPLC hiện tại của bạn trong khi vẫn đạt được hiệu quả tách cao mà chỉ hệ UPLC có thể cung cấp.

Features: Các tính năng:

  • Bộ trộn dung môi Multi-solvent blending : The QSM blends four solvents in any combination or proportion.đa dòng (multi – solvent blending): Hệ thống quản lý dung môi QSM có thể trộn bốn dung môi theo bất kỳ một tỷ lệ nào. Expand to up to nine solvent choices with the optional internal solvent-select valve for flexibility with methods. Có thể mở rộng đến 9 dòng dung môi với chọn thêm Valve chọn dòng trong máy điều này cho sự linh hoạt với các phương pháp.
  • Direct inject sampling : The needle-in-flow path of the SM-FTN delivers high-precision injections with excellent sample recovery, with specialized technology that ensures an accurate needle seal at high pressure.Bơm mẫu trực tiếp: Kim bơm mẫu của bộ quản lý mẫu SM-FTN bơm mẫu có cao độ chính xác với tiêm phục hồi mẫu xuất sắc, với công nghệ đặc biệt đó đảm bảo sự tiêm mẫu chính xác ở áp suất cao.
  • Next-generation column compartments : Our new UPLC column heaters and managers are standardized with easy-to-access, low-volume, active solvent pre-heaters, resulting in the same efficiency system to system.Buồng cột thế hệ mới: Bộ gia nhiệt buồng cột mới của UPLC có hệ quản lý được chuẩn hóa, dễ truy cập, thể tích buồng nhỏ gọn, có chế độ tự động khởi động trước bộ gia nhiệt dung môi, thu được kết quả rất hiệu quả. Column pre-heaters ensure consistent thermal performance; column managers offer multi-zone flexibility with a temperature range of 4 to 90 °C, and are stackable. Cột được gia nhiệt trước đảm bảo phù hợp hiệu suất nhiệt; bộ quản lý cột đa vùng rất linh hoạt với một dải nhiệt độ của 4-90 °C,

Managed dwell volume : The ACQUITY UPLC H-Class’s patent-pending SmartStart Technology automatically manages gradient start time and pre-injection steps in parallel.Quản lý chất lượng: hệ ACQUITY UPLC H-Class đang chờ cấp bằng sáng chế công nghệ bản quyền tự động quản lý gradient SmartStart, thời gian khởi động và bước tiền tiêm mẫu được chạy song song. By overlapping these typically serial processes, cycle time is minimized. Bằng cách chạy gộp các quy trình này thời gian phân tích của mỗi chu kỳ sẽ được giảm thiểu.

Hệ thống bơm cao áp và quản lý dung môi

Hệ bơm dung môi 4 dòng dung môi

Aquity UPLC Quaternary Sovent Manager (QSM)

- Số dòng dung môi: Sử dụng 01 đến 04 dòng dung môi. Có thể lên tới 9 dòng dung môi khi mua thêm phần lựa chọn van lựa chọn dung môi

- Xử lý dung môi: Tích hợp bộ khử khí chân không, 04 buồng thêm vào 01 cho bơm hút mẫu

- Gradien formation: Trộn áp suất thấp, gradient 04 dòng

- Đường cong Giadient: Có 11 đường cong gradient bao gồm: 1 tuyến tính, 2 đường tăng giảm bậc, 4 đường cong tăng, 4 đường cong giảm.

- Khoảng tốc độ dòng: 0,010-2,000ml/phút, mỗi bước tăng 0,001ml.

- Thể tích chết hệ thống (tính cả autosampler): < 400ml tùy thuộc áp suất ngược của hệ thống.

- Áp suất làm việc tối đa: 15,000psi cho tốc độ dòng tới 1ml/phút, 9,000 psi cho tốc độ dòng tới 2ml/phút

- Tích hợp quản lý rò rỉ : Sensor phát hiện rò rỉ như tiêu chuẩn à an toàn

- Chức năng tự động : Sensor phát hiện rò rỉ, hiển thị toàn bộ 96 giờ chuẩn đoán qua phần mềm

- Primary check valve: Hệ thống Intake thông minh ( I2Valve)

- Độ chính xác tốc độ dòng: ±1.0% (tốc độ dòng từ 0.5000 đến 2.000ml/phút)(với pha động methanol đã khử khí ở 1000psi)

- Độ đúng tốc độ dòng: 0,075% hoặc ±0.02phút SD

- Độ nhiễu: <1,0 mAu (< 0,1 mAU với mixer 250uL)

- Độ chính xác thành phần dung môi: ±0.5% ở chế độ dung môi từ 5 -95% và tốc độ từ 0.50 đến 2ml/phút với Methanol: Methanol/Propylparabens và bước sóng 254nm.

- Độ đúng thành phần dung môi: 0,15% RSD hoặc ±0.04 phút SD, dựa vào thời gian lưu của hỗn hợp test Alkylphonel ở 254nm sau 6 lần tiêm lập lại với pha độnglà 60:40 Acetolnitril: nước đã khử khí cột ACQUITY UPLC 2.1x50mm, ở 50 độ C ± 0.1.

- Compressibility compensation: tự động và liên tục

- Priming: mồi khô có thể chạy tại dòng lên tới 4mL/.phút

- Rửa seal bơm: Trang bị với hệ thống rửa thẳng vào seal áp suất cao và plunger

- Đường dốc dòng: Phạm vi: 0,01 đến 30,00 phút để đạt 2,0mL/phút; Đặt định: 0,45 phút để đạt 2,0 mL/phút

Vật liệu chế tạo bơm: Thép không rỉ tiêu chuẩn 316, vật liệu cao phân tử UHMWPE, đá Sapphire, Ruby, Teflon (FEP, PTFE), ETFE, Mạ kim cương, PEEK và hợp chất PEEK, hợp chất tian và hợp chất nhôm

Hệ thống điều khiển thiết bị - ACQUITY UPLC H-Class Instrument Control

- Kết nối tính hiệu: Sử dụng cáp nối Etherrnet RJ45 để kết nối với PC chủ.

- Xử lý tính hiệu vào ra: Phía sau hệ thống kết nội nhận tính hiệu vào và ra.

- Phần mềm điều khiển: Phần mềm Empower hoặc Masslynx.

Hệ thống chuẩn đoán: Dùng phần mềm đề chuẩn đoán trực tiếp hư hỏng.

Điều kiện môi trường – Environment

- Độ ồn< 65dBA:

- Khoản nhiệt độ làm việc: 4 độ C đến 40 độ C

Khoản độ ẩm làm việc:20% đến 80%

Hệ thống bơm mẫu tự động với FTN

Acquity UPLC H-Class Sample Manager – Flow Through Needle (FTN)

- Số lượng đĩa đựng mẫu: 02 khay 96 mẫu và 384 mẫu, 02 khay 48 chỗ loại ống 2ml; 02 khay 48 chỗ loại ống vi ly tâm 0,65ml, và 1 khay 24 chỗ loại ống ly tâm 1,5ml.

- Số đĩa dự trữ thêm: Có thể mở rộng đến 22 khay đĩa.

- Khả năng chứa mẫu tối đa: 768 mẫu với hai khay đĩa loại 384 mẫu và mở rộng đến 8.448 mẫu (Chọn thêm bộ Sample Organizer.)

- Số lần bơm một mẫu: Từ 1 - 99lần mỗi mẫu.

- Thể tích mẫu có thể tiêm: Từ 0,1 đến 10,00ml theo tiêu chuẩn. Lên tới 250,0 mL với loop option

- Độ đúng thể tích tiêm: < < 0,5% RSD 2,0 đến 10,0 mL; 1 RSD 0,2 đến 1,9mL

- Độ chính xác: +/- 0,2mL cho 10mL

- Nhiệt độ buồng mẫu: 4,0 đến 400C

- Bước tăng nhiệt độ: 0,10C

- Độ chính xác nhiệt độ: +/- 0,50C

- Độ ổn định nhiệt độ: =/- 1,00C

- Khay mẫu tự động lắc để đạt độ đồng đều trong mẫu trong quá trình chờ bơm mẫu.

- Rửa kim tiêm: Tích hợp, linh hoạt và chương trình hóa

- Số mẫu tối thiều yêu cầu: 3mL residual sử dụng loại total recovery hoặc 2mL loại vials( zero offset)

- Sampler Caryover-Lượng quá mẫu: 0,004% với caffein hay 0,0005% với sulphadimethoxine(MS)

- Khả năng tiên tiến của cấp mẫu tự động: Tự động pha loãng và chuyển đổi

Vật liệu tiếp xúc chế tạo: thép không rỉ 316, vàng trắng, Vespel SCP, PEEK, DLC

Quản lý buồng cột - ACQUITY UPLC H-Class Column Heater (CH-A)

- Thể tích buồn cột: Cột đơn, đường kính 4,6mm, dài 150mm với tiền lọc và bảo vệ cột

- Nhiệt độ lò cột: 200C đến 900C

- Khoảng tăng: 0,10C.

- Độ chính xác nhiệt độ: +/- 0,50C

- Độ ổn định nhiệt độ: +/- 0,30C

Ghi nhận tình trạng cột: Với kỹ thuật mới là thiết kế thêm bộ chip điện tử là E Cord để lưu tất cả dữ liệu

Cung cấp kèm theo

Info set Acquity UPLC H-Class System

Leak Sensor Assembly kit

Acquity UPLC Absorb. Start – Up Solution

Startup kit Acquity UPLC GP System

Bộ cột phân tích chuyên dùng cho hệ thống UPLC

Có gắn chip điện tử eCord ghi nhận lại tất tất cả các thông số liên quan hệ thống trong suốt quá trình sử dụng hệ thống.

Acquity UPLC BEH C18: 1,7mm x2.0x50 mm

Nguồn điện yêu cầu cung cấp - Power Requirement

Khoảng nhiệt độ làm việc tần số: 90 đến 264Vac47 - 60Hz

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0974 983 944, Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

0974983944

Hỗ trợ kỹ thuật

02439905305

My status

Tin tức


article thumbnail

Thông số kỹ thuật: + Dung tích: phi 25. article thumbnail

Hệ thống chiết suất siêu tới hạn (SFE article thumbnail

Tổng quát
Khí Carbon Monoxide (CO), là m article thumbnail

APTECH trở thành nhà phân phối độc quy 


Thống

mod_vvisit_counterOnline Users49
mod_vvisit_counterVisitors9130939