Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.


Dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm
Xem hình đầy đủ


Dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm

( Trung Quốc )
Call for Pricing


Volumetric flask PFA cl. A

50 ml, GL 18, with screw cap

Volumetric flask PFA cl. A

100 ml, GL 18, with screw cap

Volumetric flask PFA cl. A

250 ml, GL 25, with screw cap

Volumetric flask PFA cl. A

500 ml, GL 25, with screw cap

Vol.flask trapez. BLAUBRAND A DE-M

1 ml, Boro 3.3, NS  7/16, PP-stopper

Vol.flask trapez. BLAUBRAND A DE-M

2 ml, Boro 3.3, NS  7/16, PP-stopper

Vol.flask trapez. BLAUBRAND A DE-M

5 ml, Boro 3.3, NS  7/16, PP-stopper

Vol.flask trapez. BLAUBRAND A DE-M

10 ml W, Boro 3.3, NS 10/19 PP-stopper

Vol.flask trapez. BLAUBRAND A DE-M

20 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper

Vol.flask trapez. BLAUBRAND A DE-M

25 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper

Vol.flask trapez. BLAUBRAND A DE-M

50 ml, Boro 3.3, NS 12/21, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND PUR coated A DE-M

50 ml w, Boro 3.3, NS 14/23 PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND PUR coated A DE-M

100 ml, Boro 3.3, NS 14/23 PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND PUR coated A DE-M

200 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND PUR coated A DE-M

250 ml, Boro 3.3, NS 14/23 PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND PUR coated A cert.

500 ml, Boro 3.3, NS 19/26 PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND PUR coat. A DE-M

1000 ml, Boro 3.3, NS 24/29 PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

10 ml W, Boro 3.3 NS 10/19, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

20 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

25 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

50 ml, Boro 3.3, NS 12/21, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

100 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

200 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

250 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

500 ml, Boro 3.3, NS 19/26, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

1000 ml, Boro 3.3, NS 24/29, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

2000 ml, Boro 3.3, NS 29/32, PP-stopper

Volumetric flask SILBERBRAND class B

5000 ml, Boro 3.3, NS 34/35, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

5 ml W, Boro 3.3 NS 10/19, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

25 ml    Boro 3.3 NS 10/19, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND ETERNA A DE-M

25 ml W, Boro 3.3 NS 12/21, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

10 ml W, Boro 3.3 NS 10/19, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

20 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

20 ml W, Boro 3.3 NS 12/21, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

50 ml, Boro 3.3, NS 12/21, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

50 ml W, Boro 3.3 NS 14/23, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

100 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

200 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

250 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

500 ml, Boro 3.3, NS 19/26, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

1000 ml, Boro 3.3, NS 24/29, PP-stopper

Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA A DE-M

2000 ml, Boro 3.3, NS 29/32, PP-stopper

Vol. flask, BLAUBRAND, USP, cl. A, cert.

5 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper

Vol. flask, BLAUBRAND, cl.A, USP, cert.

10 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper

Vol. flask, BLAUBRAND, cl.A, USP, cert.

20 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper

Vol. flask, BLAUBRAND, cl.A, USP, cert.

25 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper

Vol.flask, BLAUBRAND, cl. A, USP, cert.

50 ml, Boro 3.3, NS 12/21, PP-stopper

Vol. flask, BLAUBRAND, cl.A, USP, cert.

100 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Vol. flask, BLAUBRAND, cl.A, USP, cert.

200 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Vol. flask, BLAUBRAND, cl.A, USP, cert.

250 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-stopper

Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

0974983944

Hỗ trợ kỹ thuật

02439905305

My status

Tin tức


article thumbnail

Là thiết bị bỏ túi sử dụng công ngh article thumbnail

Hệ thống chiết suất siêu tới hạn (SFE article thumbnail

Tổng quát
Khí Carbon Monoxide (CO), là m article thumbnail

APTECH trở thành nhà phân phối độc quy 


Thống

mod_vvisit_counterOnline Users55
mod_vvisit_counterVisitors6713445
You are here: Home Thiết bị phòng thí nghiệm Tủ & bàn cho phòng thí nghiệm